Bo Yin Ra 

Polskie Wydania Dzieł Bo Yin Ra 

 

Pierwsze wydania dzieł Bo Yin Ra w języku polskim, ukazały się z inicjatywy Romana Toriańskiego - człowieka niezwykłego, który osobiście poznał Bo Yin Ra i otrzymał jego zgodę na publikację pierwszych jego dzieł.

Tłumaczem był Marceli Tarnowski, natomiast wydawnictwem Księgarnia Ludwika Fiszera, która w 1924 roku miała w ofercie osiem tytułów, czyli wszystkie tytuły wydane w oryginale do 1921 roku: „Księga Boga Żywego”, „Księga Zaświata”, „Księga Człowieka”, „Księga Sztuki Królewskiej”, „Księga Szczęścia”, „Księga Miłości”, „Księga Rozmów”, oraz „Królestwo Sztuki”. 

 

Postać Romana Toriańskiego, opisał Józef Janus w powieści biograficznej pt. „W Promieniu Światła” wydanej w 1998 roku przez wydawnictwo Via Ad Altum. 

 

W późniejszym okresie (1926 - 1964) prace nad tłumaczeniem aktualnych wydań podjął Franciszek Skąpski, a od 1932 roku również jego przyjaciel Mieczysław Wiśniewski który przetłumaczył pięć książek: „Księga Sztuki Królewskiej”, „Księga O Żywym Bogu”, „Tajemnica”, „Magia Kultu I Mit” oraz „Duch A Forma”. 

 

W 1939 roku Franciszek Skąpski wraz z Mieczysławem Wiśniewskim podjęli starania publikacji polskich tłumaczeń dzieł Bo Yin Ra.

Po załatwieniu formalności związanych z publikacją, zdecydowali w pierwszej kolejności opublikować dwa tytuły: „Tajemnica” i „Małżeństwo”. Pomimo wydruku w nakładzie po 2000 sztuk, książki nie dotarły do czytelników z powodu zawieruchy wojennej, która udaremniła rozpowszechnienie tych ksiąg.

Cały nakład zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.

 

Po drugiej wojnie światowej, tłumaczenia Franciszka Skąpskiego nie były wydawane na bieżąco przez jakiekolwiek wydawnictwo. 

W latach 50-tych polskie tłumaczenia były dostępne u Tomasza Mańskiego w Wiśle w formie maszynopisów. Prawdopodobnie, biblioteki wielkomiejskie i uniwersyteckie w Polsce posiadają książki Bo Yin Ra w formie maszynopisów od Pana Mańskiego.  

 

W latach dziewięćdziesiątych dzieła Bo Yin Ra w języku polskim, publikowane były przez wydawnictwo Via Ad Altum, jednak po wydaniu kilku tytułów wydawnictwo zaprzestało działalności, również przestała działać strona internetowa wydawnictwa. 

 

Obecnie księgi Bo Yin Ra nie są dostępne w księgarniach, jedynie w antykwariatach i na portalach aukcyjnych pojawiają się wcześniejsze wydania. 

 

 

PS. 

Pierwsze książki trafiły do mnie w latach osiemdziesiątych, jedyną formą skopiowania (poza przepisaniem na maszynie lub ręcznie) było powielenie w państwowych instytucjach. Niestety, jakość tych egzemplarzy była niezadowalająca i stale się pogarszała, dla ratowania poprawiałem ołówkiem znikające litery.  

 

Z nadejściem ery komputerów w latach dziewięćdziesiątych, zacząłem przepisywać najgorsze egzemplarze żeby sobie poprawić komfort czytania i tak w pewnym momencie miałem przepisany niemal komplet dzieł Bo Yin Ra. 

 

Po skompletowaniu, sformatowaniu powstała myśl aby udostępnić wszystkie ww. książki w internecie.

W 2016 roku dzięki Administratorowi strony www.boyinra.org komplet tłumaczeń został opublikowany w formacie pdf A4. Kolejną myślą było opublikowanie strony polskojęzycznej poświęconej dziedzictwu

Bo Yin Ra. 

 

I oto ona, na stronie udostępnione są wszystkie części nauki Mistrza w formacie pdf  A5.  

 

Życzę wszystkim „wygodnego" zgłębiania nauki Bo Yin Ra i proszę o wyrozumiałość jeśli znajdziecie jakieś błędy w publikowanych książkach, proszę mnie informować o wszelkich niedociągnięciach a ja postaram się jak najszybciej je korygować. 

 

 

Administrator admin@boyinra.org.pl

Created by boyinra.org.pl